Waar, wanneer en wat kost het?

Wanneer

De cursus wordt op twee vrijdagen gegeven. Vrijdag 10 juni en 17 juni 2022.

 • In Zwolle op vrijdagmiddag van 14.30 tot 21.30 uur. Er zijn een korte en lange pauze. Indien je dat wilt, is er biologische en vegetarische soep te koop in de pauze tussen 18:00 en 19:00. De eerste dag beginnen we een half uur eerder met een kennismakingsronde. 

Programma (onder voorbehoud, de blokken kunnen verschuiven):

Afhankelijk van beschikbaarheid van de docenten kunnen sommige lessen op een andere dag gegeven worden of door een andere docent en kan het onderwerp van de les afwijkend zijn. Wat wel vast staat is dat je aan de hand van eenzelfde casus alle stappen die er nodig zijn om tot een goed beeld van de klacht en van hoe daarnaar te handelen aan bod komen.

dag 1

 • Om 14.30 uur in Zwolle een kennismakingsronde met alle docenten en met elkaar
 • Blok 1:
  Inleiding in de homeopathie: Wat is homeopathie nu precies en de homeopathie in historische context (tijd van grondlegger Samuel Hahnemann) en hoe het gekomen is dat de homeopathie de positie gekregen heeft die het nu heeft.
  Daarnaast wordt er gekeken naar de manier waarop er vanuit de homeopathie naar ziekte en gezondheid gekeken wordt versus de manier waarop daar in de universitaire geneeskunde naar wordt gekeken.
 • Blok 2:
  Als homeopaat leer je niet alleen medische zaken, maar je bent ook therapeut. Om het vak goed uit te oefenen is het noodzakelijk dat je heel goed leert observeren en luisteren. Wat houdt dat therapeut zijn in en waar moet ik in mezelf naar kijken om een heldere waarnemer te worden.
 • Blok 3:
  Similia Similibus Curentur oftewel uitleg van het gelijksoortigheidsprincipe en de andere basiswetten van de homeopathie. En daarbij is het binnen de homeopathieopleidingen uniek de manier waarop wij de het ontstaan en de ontwikkeling van ziekte (zowel lichamelijk als psychisch) in kaart brengen en begrijpelijk maken. We noemen dat de pathologiecyclus. 
dag 2
 • Blok 1:
  Ook de homeopaat moet natuurlijk goed weten hoe een gezond lichaam werkt en wanneer lichamelijke processen ongewoon en gevaarlijk zijn. De docent anatomie legt een stukje van de menselijke anatomie en fysiologie uit aan de hand van een praktijkcasus.
 • Blok 2:
  De docent pathologie legt uit hoe je vanuit regulier geneeskundig oogpunt naar ziekte kijkt en wat de belangrijke verschillen zijn met een holistische visie zoals we die binnen de homeopathie gebruiken. Dit wordt o.a. aan de hand van dezelfde casus gedaan als die in het vorige blok gebruikt is.
 • Blok 3:
  Een van de belangrijke instrumenten van de homeopaat zijn de homeopathische geneesmiddelen. Aan de hand van de casus die we de vorige lesdag hebben bestudeerd, legt de docent homeopathie uit hoe we daar als homeopaat naar kijken en we op basis van de klachten van de patiënt tot een geneesmiddelvoorschrift komen. Daarbij zullen verschillen en karakteristieken van verschillende geneesmiddelen aan de orde komen. En als laatste is het tijd voor een samenvatting van wat er behandeld is, een terugblik op wat er de revue gepasseerd is en natuurlijk tijd voor vragen.

Kosten en wat krijg je ervoor

 • De cursus kost €119,00 inclusief een cursusmap. De koffie, thee en eventueel de soep moet je zelf betalen, maar je mag ook je eigen eten en drinken meenemen. 

Eventuele extra literatuur e.d. kan, indien er genoeg belangstelling is, tegen gereduceerde prijs aangeschaft worden.

Mocht je na deze cursus zo enthousiast zijn geworden en schrijf je je in voor de opleiding dan mag je deze cursuskosten in mindering brengen op je collegegeld van je eerste studiejaar. Meld dit bij je aanmelding.

Waar wordt de cursus gegeven?

 • De cursus wordt in Zwolle gegeven in het gebouw waar wij ook de opleiding tot klassiek homeopaat verzorgen: ROC Landstede, locatie: Dokterspad 2, 8025 AW  Zwolle.