Wat leer je?

 In deze cursus behandelen we de volgende onderwerpen.

  • Inleiding in de homeopathie: Wat is homeopathie nu precies en hoe is homeopathie ontstaan. We gaan daarbij ook in op hoe het gekomen is dat de homeopathie de positie gekregen heeft die het nu heeft.
  • Hoe wordt er vanuit de homeopathie naar ziekte en gezondheid gekeken, en hoe anders is dat dan de huisarts of specialist in het ziekenhuis.
  • Als homeopaat leer je niet alleen medische zaken maar je bent ook therapeut. Om het vak goed uit te oefenen is het noodzakelijk dat een homeopaat goed leert observeren en luisteren. Aan de hand van praktische oefeningen maken we je duidelijk dat de kunst van het luisteren en vragen stellen een essentieel onderdeel is van de homeopathische geneeskunst.
  • Wat dat houdt nu eigenlijk in "therapeut zijn" en waarom moet ik mijzelf goed leren kennen en waarnemen om een heldere waarnemer te worden.
  • Similia Similibus Curentur oftewel uitleg van het gelijksoortigheidsprincipe en de andere basiswetten van de homeopathie. Daarmee leer je begrijpen hoe het komt dat homeopathie zo anders werkt en wordt toegepast.
  • Uniek binnen de homeopathie opleidingen is de manier waarop wij het ontstaan en de ontwikkeling van ziekte (zowel lichamelijk als psychisch) in kaart brengen en begrijpelijk maken. We noemen dat de pathologiecyclus. We leren je de beginselen ervan en oefenen je erin hoe je op deze manier naar ziekte en gezondheid kunt kijken.
  • Ook de homeopaat moet natuurlijk goed weten hoe een gezond lichaam werkt en wanneer lichamelijke processen ongewoon en gevaarlijk zijn. We staan stil bij de noodzaak van de kennis van de menselijke anatomie en fysiologie. Daarbij nemen we een klein stukje van het lichaam onder de loep om dat eens nader te onderzoeken. Daarbij nemen we een geval van een patiënt uit onze praktijk (met toestemming van die patiënt uiteraard, maar wel anoniem) om te zien wat diens klachten zijn en hoe dat met dit stukje anatomie en fysiologie te maken heeft.
    Daarna behandelen we hoe naar die klachten gekeken kan worden door de huisarts en specialist als illustratie van het verschil in kijken met een homeopaat.
  • Een van de belangrijke instrumenten van de homeopaat zijn de homeopathische geneesmiddelen. Aan de hand van de hiervoor genoemde casus gaan we kijken hoe we daar als homeopaat mee omgaan en we op basis van de klachten van de patiënt tot een geneesmiddelvoorschrift komen. Daarbij zullen verschillen en karakteristieken van verschillende geneesmiddelen aan de orde komen.

En uiteraard hebben we tijd en aandacht voor jouw vragen en ervaringen....